Results 1 - 9 of 9

UHF CB Antennas

AE4018K1

477 MHz Antenna

Price inc. GST

AE4018K3

Extra H/Duty 477 MHz antenna

Price inc. GST

AE4703

477 MHz Antenna

Price inc. GST

AE4705

477 MHz Antenna

Price inc. GST

AP454-3G

UHF ON-GLASS II 400-520

Price inc. GST

CD5000

UHF CBRS Collinear 477MHz

Price inc. GST

CD921-71-75-SW125

Elevated Feed CBRS Mopole™ 477MHz

Price inc. GST

CD930-71-75

Elevated Feed CBRS Mopole™ 477MHz

Price inc. GST

CDQ5000

UHF CBRS Q-Fit Collinear 477MHz

Price inc. GST